Interessant voor
het hele tandheelkundige team:
Tandarts - Mondhygiënist -
Tandarts(preventie)assistent - Tandtechnicus

Endo • Paro • Implantologie • Restauratie
De fronttand centraal

DIRECT INSCHRIJVEN

Vrijdag 12 mei 202308:45 - 18:00

RAI Amsterdam Europaplein Amsterdam


INTRO

Schoonheid speelt een grotere rol in de maatschappij dan ooit tevoren. Social media, selfies en bereikbare schoonheidsbehandelingen hebben de vraag naar cosmetische ingrepen vergroot en de drempel voor behandeling verlaagd. Ons vakgebied, de lach, speelt daarin een sleutelrol en een verkleurde, afgebroken, of zichtbaar gerestaureerde voortand wordt niet snel meer geaccepteerd. De tandarts is dan ook niet langer alleen de bewaker van de mondgezondheid, maar ook de sleutelhouder tot een mooie lach. Meer dan ooit tevoren worden wij geconsulteerd door patiënten met een cosmetische hulpvraag.

Het verwachtingspatroon van de patiënt speelt hierbij een veel grotere rol dan in de rest van ons vak, waardoor de uitdagingen groot zijn. Want hoe voldoe je aan al die cosmetische verwachtingen? En hoe houd je balans tussen een esthetische uitkomst enerzijds en behoud van vitaliteit en maximaal tandweefsel anderzijds? Waar een verkleurde wortel of een afwijkende gingivahoogte in de zijdelingse delen veelal wordt geaccepteerd, blijkt dit in het front vaak een heet hangijzer.

In FRONT2023 komen verschillende disciplines aan bod, en zullen vier bekende en zeer ervaren collega’s hun kennis en expertise met u delen hoe een gezonde, mooie en duurzame situatie te herstellen of te creëren. Zo zullen behandelopties voor de beruchte verkleurde voortand vanuit zowel endodontisch als restauratief perspectief worden belicht, waarbij aandacht wordt besteed aan casusselectie en prognose van deze elementen. En ook de esthetische richtlijnen van het front worden bekeken vanuit het oogpunt van white-, pink- én facially driven aesthetics.

Wat te doen met te veel of te weinig tandvlees? Hoe bereik je optimaal resultaat met minimale weefselafname? En wat voegen huidige digitale hulpmiddelen toe aan het resultaat en de voorspelbaarheid van onze behandelingen in het front? Ook de afwegingen die een rol spelen bij een endodontisch behandeld frontelement met een stiftopbouw worden onder de loep genomen. Wanneer kiezen we voor herbehandeling, een apexresectie of toch een extractie? Hoe bereik je het beste resultaat met een implantaat? En is een brug nog steeds een interessant alternatief anno 2023? In FRONT2023 zullen de sprekers vooral aandacht besteden aan praktische tips en adviezen, nuttige schema’s en haalbare doelen, gebaseerd op de laatste wetenschap en jarenlange klinische ervaring.


BureauKalker

FRONT2023 is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.

SPREKERS

 • Marga Ree

  Marga Ree studeerde in 1979 af als tandarts aan de UvA. In 2001 heeft zij haar specialisatie endodontologie voltooid met een Master of Science degree. Zij is een veelgevraagd spreker en heeft inmiddels meer dan 250 lezingen en hands-on cursussen gegeven in binnen-en buitenland. Er staan diverse publicaties in (inter)nationale vaktijdschriften op haar naam. Op het gebied van algemene tandheelkunde en endodontologie schreef zij diverse hoofdstukken voor verschillende boeken. Van 1980-2021 voerde zij praktijk in Purmerend, waarvan vijftien jaar een verwijspraktijk voor endodontologie. Sinds 2021 is zij werkzaam bij de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA).

 • Dr. Paul de Kok

  Studeerde tandheelkunde op ACTA en is erkend restauratief tandarts (NVVRT) op de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA), waar hij op verwijzing patiënten met restauratieve en esthetische problemen behandelt. Daarnaast is hij als onderzoeker gepromoveerd en verbonden aan de afdeling materiaalkunde van ACTA en was hij de afgelopen jaren universitair docent indirecte restauratieve tandheelkunde. Dr. De Kok heeft meerdere internationale en Nederlandse publicaties op zijn naam staan, is voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de American Academy of Fixed Prosthodontics en reviewer voor de Journal of Prosthetic Dentistry. Hij is actief lid van meerdere wetenschappelijke verenigingen en hij geeft nationaal en internationaal regelmatig lezingen op zijn vakgebied.

 • Haakon Kuit

  Sinds zijn afstuderen in 1996 aan het ACTA, werkt Haakon in de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Arnhem (PPIA). Vanaf 2004 is hij ook als partner verbonden aan deze praktijk.
  Interdisciplinaire behandeling van patiënten (parodontologie, implantologie en prothetiek) staat bij de PPIA centraal. Van 1997-2000 volgde Haakon de MSc Opleiding voor Parodontologie aan de KU Nijmegen. Daarnaast volgde hij een internship in Advanced Implantology and Periodontology aan UCLA School of Dentistry in Los Angeles, USA. Hier werd zijn interesse voor de reconstructieve parodontale chirurgie en problematiek in de esthetische zone gewekt. Sinds 2017 is Haakon lid van de PET Research Group (Partial Extraction Therapy). Tevens verzorgt Haakon lezingen en klinische cursussen op het gebied van parodontale plastische chirurgie en implantologie.

 • Prof. dr. Fridus van der Weijden

  Studeerde in 1984 in Utrecht als tandarts af. Zijn erkenning tot tandarts-parodontoloog NVvP volgde in 1990. In 1993 promoveerde hij op zijn proefschrift met de titel 'The use of models and indices in plaque and gingivitis trials'. In 2006 ontving hij zijn erkenning als tandarts-implantoloog door de NVOI. Sinds 1989 verdeelt hij zijn tijd tussen zijn gespecialiseerde praktijk in Utrecht en de vakgroep Parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Begin 2010 werd hij benoemd tot hoogleraar ‘Preventie en Therapie van Parodontale Aandoeningen’.


PROGRAMMA

 • Vrijdag 12 mei 2023
  08:45 - 09:45 uur

  Ontvangst met koffie en thee

 • 09:45 - 10:00 uur
  Paul Kalker

  Opening van de congresdag

 • 10:00 - 10:45 uur
  Marga Ree

  De verkleurde voortand

  Een element kan verkleuren na een endodontische behandeling, door micro-lekkage, of door het gebruik van een materiaal dat dentine kan verkleuren, zoals MTA. Maar ook calcificatie van de pulpaholte, bijvoorbeeld na tandletsel, kan in veel gevallen resulteren in een storende verkleuring. Calcificatie of obliteratie kan ook optreden na een pulpotomie of een directe pulpa-overkapping. Als er tegelijkertijd sprake is van een necrotische pulpa, dan is een wortelkanaalbehandeling geïndiceerd, waarna gekozen kan worden voor inwendig bleken. Maar een kanaalbehandeling in een gecalcificeerd frontelement kan lastig zijn, met het risico op verzwakken van het element of zelfs het veroorzaken van een perforatie. En wat te doen als er géén sprake is van pulpanecrose? In deze lezing zal Marga Ree de valkuilen bespreken die je als tandarts tegen kan komen bij de behandeling van verkleurde elementen, en verder zal zij (on)mogelijkheden van in- en uitwendig bleken belichten.

  Leerdoelen:
  • U begrijpt waarom een endodontisch behandeld element na verloop van tijd (weer) kan verkleuren
  • U bent op de hoogte welke materialen verkleuring kunnen veroorzaken
  • U kunt de mogelijkheden van inwendig bleken inschatten
  • U kunt de kleurenkaart van dentine herkennen
 • 10:45 - 11:30 uur
  Dr. Paul de Kok

  Frontrestauratie

  Vandaag de dag is de voornaamste hulpvraag in het front van cosmetische aard. En vervolgens is het aan ons als tandarts om die hulpvraag te toetsen aan haalbaarheid op biologische en functionele aard. Want vaak ligt één van die redenen ten grondslag aan het probleem: ontstoken tandvlees, een geoblitereerd wortelkanaal, crowding of slijtage. Na deze diagnose volgt het behandelplan en, soms lastig, zijn ook daarin vele opties beschikbaar. Want wordt het composiet of porselein? Hoe bereik je een maximaal resultaat met minimale schade? Paul de Kok laat al deze restauratieve vraagstukken aan bod komen met zijn visie op het front.

  Leerdoelen:
  • U begrijpt de achterliggende oorzaken van een cosmetische hulpvraag en hoe daar het behandelplan op aan te passen
  • U begrijpt de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende behandelingen om de esthetiek van het front te verbeteren
  • U begrijpt de afweging tussen composiet of porselein in het front
  • U begrijpt de mogelijkheden om optimaal te prepareren in het front
 • 11:30 - 12:00 uur

  Koffiepauze

 • 12:10 - 13:00 uur
  Haakon Kuit

  Fronttand vervanging door implantaat, risky business?

  Een behandeling met een implantaat in het front kan geïndiceerd zijn indien een voortand door trauma verloren gaat of is gegaan. Ook een agenetisch element of een voortand die niet meer endodontisch en/of restauratief te behandelen is kan door een implantaat vervangen worden. Wanneer kies je voor een implantaat? En wat is het beste moment om daarvoor te kiezen en wat zijn hierbij de behandelstrategieën? Meerdere factoren spelen een rol om een implantaatbehandeling zo optimaal mogelijk uit te voeren en daarmee een functioneel, esthetisch en op lange termijn goed resultaat te waarborgen. Deze factoren en klinische facetten zullen in deze presentatie belicht worden. Ook zullen alternatieve oplossingen voor de vervanging door een implantaat aan bod komen.

  Leerdoelen:
  • U bent op de hoogte van de verschillende indicaties voor een fronttandvervanging door een implantaat
  • U begrijpt de voordelen van direct implanteren na extracties
  • U bent op de hoogte van de chirurgische en prothetische technieken die leiden tot een voorspelbaar eindresultaat van een implantaatbehandeling
 • 13:00 - 14:00 uur

  Lunch

 • Tandvlees: de omlijsting van het front

  Voor een mooi gebit is symmetrie en harmonie van stralende tanden en roze tandvlees belangrijk. Tandvlees vormt de omlijsting van een gebitselement. Om een optimale ‘roze’ esthetiek in het front te krijgen is het tandvlees daarom een kritische factor en soms kan het een beperking vormen om restauratief succes te behalen. Esthetische muco-gingivale chirurgie is een onderdeel van de parodontologie. Voor een ingreep die het dento-gingivale complex verandert, bestaan in grote lijnen drie indicatiegebieden: parodontaal, restauratief en esthetisch. Vaak bestaat er een nauwe samenhang tussen de restauratieve en parodontale problemen en lopen deze indicatiegebieden gedeeltelijk in elkaar over. Bij roze esthetiek die ‘niet klopt’ kan er sprake zijn van te veel of juist te weinig tandvlees. Kroonverlengende ingrepen zijn een waardevolle uitbreiding bij het behandelen van moeilijke restauratieve en esthetische problemen mits goed geïndiceerd. Omgekeerd kan met de juiste indicatie ook een tekort aan tandvlees chirurgisch verholpen worden.

  Leerdoelen:
  • U heeft kennis van de histologische anatomie van de gezonde dento-gingivale hechting
  • U begrijpt hoe u een restauratie kan realiseren, die de 'biologic width' respecteert
  • U weet welke chirurgische mogelijkheden er zijn om het parodontium in het front te corrigeren
  • U kent de contra-indicaties voor het uitvoeren van een chirurgische ingreep in het front
 • 15:00 - 15:30 uur

  Theepauze

 • 15:30 - 16:15 uur
  Marga Ree

  De gecompromitteerde voortand

  U wordt in uw praktijk regelmatig met patiënten geconfronteerd waarbij frontelementen al uitgebreid zijn gerestaureerd, meestal met wortelkanaalbehandelingen in combinatie met stiftopbouwen. Als deze restauraties aan vervanging toe zijn, dient zich de vraag aan of ook de wortelkanaalbehandelingen opnieuw moeten worden uitgevoerd, en zo ja, kiest u dan voor een herbehandeling of een chirurgische benadering? In deze presentatie worden de keuzes tussen herbehandeling of chirurgie besproken, maar ook de indicaties voor extractie van een ‘uitbehandeld’ frontelement. Vaak is het eerder de restauratieve prognose dan de endodontische prognose die bepalend is voor deze keuze. Aan de hand van uiteenlopende klinische voorbeelden schetst Marga Ree de dilemma’s en voorspelbare behandelopties.

  Leerdoelen:
  • U kunt een inschatting maken van de restauratieve prognose van een endodontisch behandeld element met een apicale laesie
  • U bent op de hoogte welke voor-en nadelen endodontische chirurgie met zich meebrengt
  • U kunt de (on)mogelijkheden van het verwijderen van een wortelstift inschatten
  • U kunt samen met de patiënt een verantwoorde keuze maken tussen behoud of extractie
 • 16:15 - 17:00 uur
  Dr. Paul de Kok

  Frontbrug

  Een ontbrekende tand kan vandaag de dag heel goed vervangen worden door een implantaat. Maar is daardoor de goede oude brug volledig uit de gratie? Zeker niet! Er zijn nog altijd voldoende indicaties voor een brug en soms is de esthetische uitkomst zelfs voorspelbaarder dan met een implantaat. En met de etsbrug vaak ook nog amper invasief. Maar vervaardiging van een frontbrug vergt gedegen kennis over materialen, het behoud van de processus en het manipuleren van de papillen. Tijdens deze lezing zal deze kennis en de klinische technieken met u worden gedeeld en wordt er ingegaan op het bereiken van een mooie lach, niet vanuit de elementen, maar juist vanuit het gezicht.

  Leerdoelen:
  • U kent het indicatiegebied van een conventionele brug en een etsbrug
  • U weet welk materiaal het meest voor welke situatie geschikt is
  • U begrijpt hoe u de processus zo goed mogelijk kunt behouden na extractie
  • U begrijpt hoe u de papillen zo goed mogelijk kunt terugbrengen onder een dummy
  • U begrijpt de esthetische richtlijnen van het front en het belang van facially driven aesthetics.
 • 17:00 - 18:00 uur

  Borrel

INFORMATIE

Doelgroep & niveau

Tandartsen, Mondhygiënisten, Tandtechnici en Tandarts(preventie)assistenten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus, mondhygiënist, tandarts(preventie)assistent en tandtechnicus regelmatig patiënten behandelen.


Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres FRONT2023 levert u 5 KRT/KRM punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT/KRM punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en aan het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.

Coronavirus

Wij kunnen het congres FRONT2023 alleen organiseren als dit vanuit de overheid is toegestaan zonder dat wij als organisator de ‘anderhalve-meter-maatregel’ moeten naleven. Mocht het zo zijn dat, onverhoopt, deze maatregel weer ingevoerd gaat worden in de tijdsperiode van het congres dan zullen wij een nieuwe congresdatum aankondigen op een later tijdstip. Uw inschrijving blijft dan van kracht voor deze nieuwe datum (tenzij u dan niet in de gelegenheid bent om deel te nemen).

Datum en locatie

Vrijdag 12 mei 2023, Forumzaal, RAI Congrescentrum, Amsterdam. De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Route & Bereikbaarheid


Inschrijven

U kunt zich inschrijven via deze website. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 12 februari 2023 toegestuurd.


Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 12 februari 2023: géén annuleringskosten
 • voor 12 maart 2023: 25% annuleringskosten
 • voor 12 april 2023: 50% annuleringskosten
 • voor 12 mei 2023: 90% annuleringskosten


Prijs

€ 425,- voor tandartsen
€ 350,- voor mondhygiënisten
€ 350,- voor tandtechnici
€ 325,- voor tandarts(preventie)assistenten

(inclusief koffie, thee, lunch, borrel en deelnamecertificaat)


Informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:


Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
T. 020 - 615 99 36
M. 06 - 242 74 888
www.bureaukalker.nl

RAI Amsterdam

De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Bereikbaarheid en Parkeren

INSCHRIJVEN

 • Hoofdsponsor FRONT2023:
 • Co-sponsor FRONT2023: